Oferta - klienci indywidualni:
Oferta - firmy i projektanci:

Oferta dla firm i projektantów:

 • mapy do celów projektowych
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów  inżynierskich
 • pomiary elewacji budynków
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
 • szczegółowe inwentaryzacje architektoniczne obiektów
 • ustawianie geometryczne maszyn
 • inne pomiary specjalistyczne
 • nadzór geodezyjny

Oferta dla klientów indywidualnych:

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenie budynków , sieci, zagospodarowania terenu
 • geodezyjna inwentaryzacja poykonawcza budowli i urządzeń podziemnych
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia i ustalania granic
 • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
 • badania ksiąg wieczystych
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych