Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Kartograficznych
GeoGal

ul. Zwycięska 54/1
53-033 Wrocław
mgr inż. Tomasz Galicki
tel. 606-447-191
e-mail: biuro@geogal.pl

Biuro firmy:
ul. Zwycięska 10,
53-033 Wrocław
budynek B-2, III piętro

NIP: 692-208-21-33
REGON: 021221740
Nr rachunku bankowego:
AliorBank  81 2490 0005 0000 4500 4099 5194